Preliminärt program
Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information. Programmet uppdateras kontinuerligt då vissa programpunkter dubblerad när de blir fullbokade osv.

 Flytta programmet i sidled
Tänk på att programmet är bredare än skärmen och att du behöver skrolla i sidled för att se allt, till detta kan du använda de större pilarna som syns om du för muspekaren över programmet. Du kan även filtrera programmet enligt nedan.

Filtrera
För att filtrera det grafiska programmet nedan kan du först klicka på den gröna knappen “Filtrera” och sen välja den eller de kategorier som du vill se. T.ex. kan du med fördel kombinera kategorin “Inbjudna föreläsare” med vilken annan kategori som helst.

Programindikatorer
Numreringen av bidragen är en indikator på vilket pass de tillhör. Har den ett nummer som börjar med etthundra tillhör den pass ett osv. 

Fullbokat

Markering i nedan program huruvida en programpunkt är fullbokad eller ej sker manuellt, vilket innebär att det tyvärr kan vara lite släpande. Om en programpunkt inte återfinns i bokningsprogrammet betyder det att den är fullbokad även om nedan program inte visar så än.

Lokaler
Notera att lokalnamnet kommer att justeras innan genomförande.

Läs sammanfattning
Du kan klicka på respektive föreläsning för att läsa en sammanfattning av programpunkten och föreläsarna.


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

Sal 1
Sal 2
Sal 3
Sal 4
Sal 5
Sal 6
Sal 7
Sal 8
Sal 9
Sal 10
Sal 11
Sal 12
Sal 13
Sal 14
Sal 15
Sal 16
Sal 17
Sal 18
Sal 19
Sal 20
Sal 21
Sal 22
Sal 23
Sal 24
Sal 25
Sal 26
Sal 27
Sal 28
Sal 29
Sal 30
Sal 31
Sal 32
Sal 33
Sal 34

Kategorier

Förskola
Förskoleklass
Fk-3
Fk-6
Åk 4-6
Fk-9
Åk 7-9
Åk 7-9 + Gy
Gymnasiet
Vuxenutbildning
Högskola
Särskilda utbildningbehov
Företags-/Kommersiella bidrag
Fritidshem
Särskilda utbildningsbehov
Inbjuden föreläsare
Företags/kommersiella bidrag
Sal 1
Sal 2
Sal 3
Sal 4
Sal 5
Sal 6
Sal 7
Sal 8
Sal 9
Sal 10
Sal 11
Sal 12
Sal 13
Sal 14
Sal 15
Sal 16
Sal 17
Sal 18
Sal 19
Sal 20
Sal 21
Sal 22
Sal 23
Sal 24
Sal 25
Sal 26
Sal 27
Sal 28
Sal 29
Sal 30
Sal 31
Sal 32
Sal 33
Sal 34
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
INVIGNING
Sal 1
10:00-10:40
101 - Kartläggningsmaterial och bedömningsstöd i taluppfattning - Men vad händer sedan?
11:00-11:45
Frida Elmgren
102 - Sanden/ riset. Hur ger vi alla elever rätt förutsättningar att visa sitt kunnande i aktiviteten?
11:00-11:45
Linda Bengtsson
103 - Arbeta i annan bas än bas tio på lågstadiet – ett modellarbete om positionssystemet
11:00-11:45
Helena Eriksson
104 - Undervisning och elevers lärande av subtraktion och addition och med flersiffriga tal
11:00-11:45
Angelika Kullberg
105 - Aktiviteter från verkstan: algebra
11:00-11:45
Cecilia Kilhamn
106 - Hur vet man att det är god undervisning i matematik - utifrån teori och praktik?
11:00-11:45
Carina Widebo
107 - Multiplikativa strukturer och Proportionella resonemang
11:00-11:45
Linda Ahl
108 - Vad kan skolan göra för mig som särskilt begåvad? -samtal om studiesituationen i skolans alla nivåer
11:00-11:45
Eva Pettersson
109 - Medelsta 20 år – Vad hände sedan?
11:00-11:45
Arne Engström
110 - Elevs muntliga presentation för språkinriktad formativ bedömning av godtagbara kunskaper i matematik
11:00-11:45
Sven Terlegård
111 - Mathematics inside the black box
11:00-11:45
Margareta Oscarsson
112 - Hur snabbt vänjer sig ögonen vid matematik egentligen?
11:00-11:45
Mathias Norqvist
113 - Att läsa av och ställa in socio-matematiska normer som lärarkunskap
11:00-11:45
Rickard Wester
114 - Gör bedömningen till ett lärtillfälle! Skriftliga prov, muntliga prov och något mitt emellan
11:00-11:45
Erica Lundkvist
115 - En timme Mer Matematik - vad gör vi med den?
11:00-11:45
Niclas Möller
116 - Internationella studier – nya PISA-resultat
11:00-11:45
Maria Axelsson
117 - Matematikängslan - vad är det och hur kan man motverka den?
11:00-11:45
Per Berggren
118 - Undervisningskompetenser
11:00-11:45
Samuel Bengmark
119 - Praktiska moment i matematikundervisningen för ökad förståelse.
11:00-11:45
TOMMY OLSSON
120 - Mathematical literacy, vad är det?
11:00-11:45
Peter Frejd
121 - Mitt matteklassrum
11:00-11:45
Gunilla Edman
122 - Vilse i statistiken
11:00-11:45
Tom Britton
123 - Abstraktion, matematikens inportsnyckel till den eviga vackra borgen
11:00-11:45
Pedram Hatami
124 - Vi blåser liv i yrkesmatten
11:00-11:45
Annalena Holm
125 - Matematik på yrkesprogram - Hushagsgymnasiets arbetsmodell
11:00-11:45
Johanna Karlsson
126 - Gruppdiskussioner i matematik
11:00-11:45
Ove Johansson
127 - Jackknife resampling - att beräkna konfidensintervall på regressionsparametrar
11:00-11:45
Jonas Hall
128 - Modellering av normalfordelt data/Modellering av normalfördelade data
11:00-11:45
Khaled Jemai
129 - Lyckad mattesatsning på Komvux
11:00-11:45
Maria Sjögren Öhrn
130 - Robot City, grundläggande problemlösning och programmering i matematik
11:00-11:45
Monika Helgesson
131 - Matematik i förskoleklass med Singaporemodellen
11:00-11:45
Josefine Rejler
132 - Jobba med Escape room i Magma
11:00-11:45
Arvid Gilljam
133 - Att undervisa ett boklöst klassrum
11:00-11:45
Arvid Gilljam
201B - Algebra i grundskolans senare år, svårigheter och möjligheter för elever och lärare.
12:05-12:50
Marie Fredriksson
202B - Problemsekvenser - erfarenheter från ett sexårigt projekt
12:05-12:50
Lars Burman
203B - Räkna och häpna
12:05-12:50
Kristina Johnson
204B - Resonemang - ett sätt att utveckla försåelse
12:05-12:50
Per Berggren
205B - Hur kan vi lärare tillämpa kognitionsforskning i praktiken? – Ett försök att svara på frågan
12:05-12:50
Pontus Andersson
206B - MSP -Matematikstrategiprojektet, modell för stöttning av elever i matematiksvårigheter
12:05-12:50
Henrik Persson
207B - Blockmodellen med Singaporemetoden (Åk 7-9 + Gy)
12:05-12:50
Cecilia Christiansen
208B - Didaktiskt design – hur arbetar man med det?
12:05-12:50
Jöran Petersson
209B - Synliggöra, återkoppla och anpassa på ett effektivt sätt
12:05-12:50
Håkan Nygård
210B - Grafberättelser
12:05-12:50
Emelie Reuterswärd
211B - Inspirera genom problemlösning: Resurser och mötesplatser
12:05-12:50
Sebastian Westerlund
212B - Utveckla meningsfulla matematikuppgifter
12:05-12:50
Jonas Dahl
213B - Hur vi lyckades med matematiken på gymnasiet
12:05-12:50
TOMMY OLSSON
214B - Låt matematiska idéer ta plats!
12:05-12:50
Peter Nyström
215B - Matematikspel – förståelse och förströelse!
12:05-12:50
Camilla Appelgren
216B - GeoGebra - Hjälpresurser
12:05-12:50
Jonas Hall
217B - Fler flervalsuppgifter i de nationella proven
12:05-12:50
Linnea Talltjärn
219B - Statistisk signifikans – ett knepigt begrepp
12:05-12:50
Olof Dahl
220B - GeoGebra för Ma 2ab: Hur hittar man en hanterbar nivå?
12:05-12:50
Svetlana Yushmanova
221B - Att våga jobba för att lära- Att bygga självkänsla och arbetsvilja
12:05-12:50
Sara Wedahl
222B - Att möta matematiksvårigheter: En teori-baserad modell för pedagogiska utredningar i matematik
12:05-12:50
Charlotte Arkenback
223B - Kollegialt samarbete på Komvux - tillsammans kan vi mer
12:05-12:50
Annika Pettersson
201A - Svårigheter i matematik – för vem? Vilket stöd kan SPSM ge?
13:00-13:45
Katarina Ekelund
202A - Utveckling av undervisning – för ett motiverat lärande
13:00-13:45
Christer Näslund
203A - Matematikundervisning för alla i förskoleklassen – åtgärdande och utvecklande med stationsarbete
13:00-13:45
Anna Östman
204A - Våga släppa taget om matteboken - forskningsbaserat undervisningsexempel
13:00-13:45
Klara Kerekes
205A - TRR med utomhuspedagogiskt perspektiv
13:00-13:45
Mari Björinder
206A - Hur blir vi bättre på att utveckla undervisningen utifrån analysresultat?
13:00-13:45
Matilda Östman
207A - Tänka, resonera och räkna i åk 1–3. Vi testar tillsammans hur det går till!
13:00-13:45
Elise Pettersson
208A - Likhetstecknet och uppgifternas betydelse i matematikundervisning
13:00-13:45
Monica Jonsson
209A - Innehållsinkludering som främjande för social inkludering vid matematiska resonemang
13:00-13:45
Christina Svensson
210A - Vad innebär det att vara lärare i lärandeverksamhet?
13:00-13:45
Gunilla Pettersson Berggren
211A - Mattefilmer - digitala verktyg i undervisningen
13:00-13:45
Åsa Roosqvist
212A - Kreativ och inspirerande matematik-uppdrag, tips och idéer
13:00-13:45
Hans Persson
213A - Bråk, helt enkelt!
13:00-13:45
Ulla Öberg
214A - Alternativa metoder för skriftliga algoritmer i grundskolan
13:00-13:45
Constanta Olteanu
215A - Kritiska aspekter som designredskap vid planering och genomförande av undervisning om mönster
13:00-13:45
Annelie Adolfsson
216A - Leder utforskande samtal till att den matematiska begreppsförmågan utvecklas?
13:00-13:45
Katikka Gasper Ståhl
217A - Abakus – att stärka elevernas kunskap om positionssystemet, platsvärde och förmågan i huvudräkning
13:00-13:45
Nicole Bohac
218A - Det är inte Dyskalkyli!
13:00-13:45
Eva-Stina Källgården
219A - För- och Efter-diagnoser i matematik
13:00-13:45
Arvid Gilljam
220A - Från matematiksvårigheter till matematikutveckling med en stabil talrad på modersmålet.
13:00-13:45
Anna Maria Eriksen
221A - Planeringsstöd i Matematik F-9
13:00-13:45
Sandra Johansson
222A - Analys av svenska elevers matematikkunskaper
13:00-13:45
Björn Runow
223A - Verktygen i det matematiska klassrummet
13:00-13:45
Rickard Wester
224A - Vad menar vi med matematisk begreppsförmåga, och hur kan vi arbeta i grundskolan för att stärka den?
13:00-13:45
Samuel von Malortie
301 - Elever som är inskrivna i anpassad grundskola
14:05-14:50
Susanne Erlandsson
302 - SATSA på hållbar undervisning om tal i förskoleklass
14:05-14:50
Camilla Björklund
303 - Differentierad och inkluderande matematikundervisning med samtal och samarbete i praktiken
14:05-14:50
Ulrika Toftevall
304 - Skapa nyfikenhet, engagemang och förståelse i matematikundervisningen.
14:05-14:50
Josefin Thorsten
305 - Hit eller dit? – Om att kommunicera stegvisa instruktioner
14:05-14:50
Andreas Eckert
306 - Ett gott exempel - Räkneplan för matematikutveckling
14:05-14:50
Gabriella Idril
307 - Escape room - skapa gemensamt och motiverade lärande i elevernas miljö
14:05-14:50
Ulrica Elisson
308 - Så kan man få till en varierad matematikundervisning
14:05-14:50
Johanna Bolling
309 - Mellanstadieelevers utforskande av tiobassystemets övergripande struktur
14:05-14:50
Marie Björk
310 - Nationellt prov i matematik åk 6 – provkonstruktion och bedömning
14:05-14:50
Anette Nydahl
311 - Undervisning om addition och subtraktion med negativa tal i årskurs 6
14:05-14:50
Ulf Ryberg
312 - Att vara mentor för särskilt begåvade elever i matematik – en skolformsöverskridande aktivitet
14:05-14:50
Bodil Lövgren
313 - Embodied math - Få grepp om positionssystemet med hjälp av ramsor, rörelse och konst med binära tal
14:05-14:50
Lena Karlsson
314 - Numbertalks påverkan på elevers taluppfattning
14:05-14:50
Sofie Persson
315 - Ett skolutvecklings- och forskningsprojekt inom formativ bedömning i matematik.
14:05-14:50
Alexandra Ragnarsson
316 - Argumenten för nya kursplaner i matematik
14:05-14:50
Ola Helenius
317 - Felixdagen - Från inspiration till klassrum
14:05-14:50
Jan-Fredrik Olsen
318 - Digitala nationella prov i årskurs 9
14:05-14:50
Stina Olsson
319 - Kartläggning av kunskaper i matematik med samarbete över skolgränserna
14:05-14:50
Ida Rönnlund
320 - Problemlösning – att lära sig lösa problem och att lära sig matematik genom att lösa problem
14:05-14:50
Tomas Bergqvist
321 - Bråk att bråka med -- i ett historisk perspektiv
14:05-14:50
Laura Fainsilber
322 - Dator eller räknare?
14:05-14:50
Petter Norrthon
323 - Svalnande kaffekoppar, kålrötter och kroppar -- en tävlingsuppgift med CSI-tema
14:05-14:50
Ann-Marie Pendrill
324 - Skriva tillsammans för att lära matematik
14:05-14:50
Linda Öhlund
325 - Vägen till pi.
14:05-14:50
Torbjörn Jansson
326 - Övergången mellan gymnasie- och universitetsmatematik
14:05-14:50
Lisa Hed
327 - Matematikundervisning på yrkesprogram, arbete med yrkesintegrering i olika kontexter
14:05-14:50
Karolina Muhrman
328 - Digitala nationella prov Ht25 i Ma2abc, Ma3bc och Ma4 – Hur ser de första digitala proven ut?
14:05-14:50
Peder Öberg
329 - Workshop- Minitest, en effektiv återkoppling för alla, men extra bra för vuxna
14:05-14:50
Annika Pettersson
330 - Utveckla matematiskt tänkande – intensivundervisning för elever i behov av stöd i åk Fk-6
14:05-14:50
Görel Sterner
331 - Arbeta med läsförståelse inför de nationella proven!
14:05-14:50
Arvid Gilljam
332 - När elever får ta ansvar för sitt eget lärande via chatt-kommunikation
14:05-14:50
Malin Jansson
333 - Hur hjälper jag elever som inte hänger med i matematikundervisningen?
14:05-14:50
Camilla Bedroth
334 - Inbjuden föreläsare - Esther Levenson
14:05-14:50
401 - Att stödja elever med språkstörning i matematikundervisningen
15:10-15:55
Katarina Ekelund
402 - SATSA på hållbar undervisning om tal i förskoleklass – workshop 1
15:10-15:55
Anna-Lena Ekdahl
403 - Arbeta med fördelning och division: matematiska och etiska resonemang
15:10-15:55
Lovisa Sumpter
404 - Differentierad och inkluderande matematikundervisning med samtal och samarbete
15:10-15:55
Ulrika Toftevall
405 - Hur vi utvecklar datalogiskt tänkande med de yngsta eleverna
15:10-15:55
Matilda Gäfvert
406 - En lärares resa till en förändrad undervisning
15:10-15:55
Åsa Magnusson
407 - Undervisning genom problemlösning och matematisk diskussion
15:10-15:55
Hillevi Gavel
408 - Hur kan man framgångsrikt organisera en matematik övergång från låg- till mellanstadiet?
15:10-15:55
Maria Harging
409 - Hur kan vi lärare språkligt stötta elever att ta till sig det matematiska innehållet?
15:10-15:55
Cecilia Segerby
410 - Från koordinatsystem till räta linjens ekvation
15:10-15:55
Synnöve Carlsson
411 - Vår matematikundervisning - en mix av digitalt och analogt
15:10-15:55
Maria Alderham