Filtrera


Rum
Dölj Alla

NAT.D.320 (Online)
NAT.D.360 (Online)
Nat.D.470
Nat.D.410
Nat.D.440
Nat.D.450
Nat.D.300
Nat.D.220
Nat.D.280
Nat.D.200
Nat.D.250
Nat.D.210
Nat.D.340
Nat.D.350
Nat.D.270
Learning Lab (Nat.D.370)
Poster sessioner (Restaurang Universum)
Restaurang Universum
Aula Nordica
Restaurang Äpplet

Kategorier

Digitalisering
Aktivt lärande
Driva förändring
Framtidsförmågor
Studentmedverkan
Annat
Bildning
Keynote
Gemensamt
Online
NAT.D.320 (Online)
NAT.D.360 (Online)
Nat.D.470
Nat.D.410
Nat.D.440
Nat.D.450
Nat.D.300
Nat.D.220
Nat.D.280
Nat.D.200
Nat.D.250
Nat.D.210
Nat.D.340
Nat.D.350
Nat.D.270
Learning Lab (Nat.D.370)
Poster sessioner (Restaurang Universum)
Restaurang Universum
Aula Nordica
Restaurang Äpplet
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
Registrering
Aula Nordica
10:30-11:00
Lunch i Restaurang Universum
Restaurang Universum
11:00-13:00
Konferensen öppnas - välkommen!
Aula Nordica
13:00-13:25
Keynote | Katrice Horsley - Narrative Bound: Navigating change, one story at a time
Aula Nordica
13:25-14:15
Kaffe med sju sorters frågor
Restaurang Universum
14:15-15:00
Högre utbildning - framgångsrikt ledarskap i och för förändring | Panelsamtal
Aula Nordica
15:00-16:00
Hur ska vi förhålla oss till generativ AI inom utbildningen?
16:10-17:20
Marika Nordström
Lärarrollens förändring när digitala ekosystem utvecklas - 20 år i backspegeln
16:10-16:40
Thorbjörn Swenberg
Lärande i förändring: den digitala undervisningsmiljöns utmaningar och potential
16:10-16:40
Johan Lugnet
Aktivism i högre utbildning för att driva förändring?
16:10-17:20
Johanna Lönngren
Demografiska och demokratiska perspektiv på frågebaserat lärande inom musikutbildning i högskolan
16:10-17:20
Kjetil Falkenberg
Implementation of AI-tools in written language proficiency courses: A work-in-progress
16:10-17:20
Anta Kursiša
Innovativa metoder för kategorisering och användning av examinationsformer
16:10-17:20
Marcus Hjärne
Hur introducerar vi studenterna till högre utbildning på ett bra sätt?
16:10-17:20
Lisa Fredriksson Carreras
Att söka, läsa och skriva akademiska texter Vad kan vi förvänta oss av nya studenters kompetenser?
16:10-17:20
Maria Axinge
Mötesplats hållbarhet
16:10-16:40
Johanna Björklund
Så blir du en lärande lärare genom en interaktiv och narrativ illustration
16:10-17:20
Karin Björklund
Utveckling av kritisk språkfärdighet för samhällsbärande professioner
16:10-17:20
Vicky Johnson Gatzouras
Supervision in teacher education program as part of profession and school development
16:10-16:40
Annette Mitiche
Breddad rekrytering och AI – konsekvenser för bedömningspraxis inom högre utbildning?
16:10-16:40
Helena Reierstam
Hur passar samverkansinlärning in i lärosätets utbud? Pedagogiska och organisatoriska reflektioner
16:10-16:40
Sama Agahi
Hybrid lärande och dess principer
16:10-16:40
Diana Chronéer
Enacting critical thinking in higher education through second order questions
16:50-17:20
Caroline Sims
Humor och subjektifiering
16:50-17:20
Fredrik Portin
Utbildning för hållbar utveckling och livslångt lärande – från vad till hur.
16:50-17:20
Madelaine Johansson
Visual design elements supporting teachers in the development of a didactic spatial competence
16:50-17:20
Marie Leijon
Kommunikation av lärarexcellens
16:50-17:20
Cecilia Johansson
Vad ska vi ha individuella basgruppsunderlag till?
16:50-17:20
Mats Lintrup
AI in teaching: Does B.F. Skinner pave the way?
16:50-17:20
Susanne Mirbt
Konferens AW-middag på Universum
Restaurang Universum
17:30-21:00
Decentraliserade lärgemenskaper - att våga utmana campusnormen!
09:00-10:10
Anna Söderström
Rummet, gruppen och utforskandet – att undervisa på en konstnärlig högskola
09:00-09:30
Paulina Nyman
2020-talets högskolepedagogik ur ett studentperspektiv
09:00-10:10
Mathilda Fredriksson
Hur kan vi skapa utrymme för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete?
09:00-10:10
Irene Eriksson
Hur förhindrar vi att studenter med social ångest avbryter sina studier?
09:00-10:10
Zelal Bal
Hur kan man praktiskt stödja utveckling av akademiskt lärarskap?
09:00-10:10
Lotta Fröjdfeldt
Developing and sustaining an interdisciplinary, interactive online course: What are strategies?
09:00-10:10
Osama Ahmed
Educators professional teaching practice in disruptive times – a review of reviews
09:00-10:10
Marie Leijon
Möjligheter och utmaningar med framtidens meriteringsmodeller
09:00-10:10
Åse Nygren
Co-design som metod för kursutveckling ur ett norm-kritiskt perspektiv
09:00-09:30
Semra Sahin
Samskapande av digitala resurser - potentialer och utmaningar för individ och organisation
09:00-10:10
Tomas Holmgren
Hållbar introduktion av studenter i högre utbildning
09:00-10:10
Jenny Nilsson
Stöd för ämnesintegrerat skrivande i en statistikutbildning
09:00-09:30
Kadri Meister
Övergången mellan gymnasie- och universitetsmatematik
09:00-09:30
Lisa Hed
Från skicklig till excellent – att stödja lärares utveckling av lärarskapet
09:00-09:30
Henric Bagerius
En nätverksbaserad högskolepedagogisk kurs om lärande för hållbar utveckling
09:00-09:30
Lotta Fröjdfeldt
Postersession 1
09:00-10:10
How practice of collaboration with society can influence the development of a university program?
09:40-10:10
Dariusz Osowski
Från kriterier till magkänsla - den tysta kunskapens roll i bedömning av pedagogisk skicklighet
09:40-10:10
Jeanette Sjöberg
Hållbar utveckling inom Fysioterapeutprogram i Sverige: ESD-P Sweden
09:40-10:10
Emma Swärdh
Breddad rekrytering- en utmaning för kommunikationen mellan studenter och handledare under VFU
09:40-10:10
Elisabet Eriksson
Studenters studiestrategier före och under pandemin: en fenomenografisk studie om förändrade villkor
09:40-10:10
Lena Boström
Preparing PhD students for the doctoral defense with generative AI
09:40-10:10
Christopher Robin Samuelsson
Postersession 2
10:20-11:10
Kursdesign för reflektion
10:40-11:10
Lennart Pettersson
FRÅN FÅ STORA TILL FLERA MINDRE EXAMINATIONER. EN TRANSFORMATION AV EN GRUNDKURS I REDOVISNING
10:40-11:10
Cecilia Gillgren
Hållbara strukturer för kvalitet i distansutbildning
10:40-11:10
Cecilia Gillgren
EDUCATIONAL INNOVATION - Swedish university educators' views on educational innovation
10:40-11:10
Åse Nygren
En kollegialt lärande organisation för högskolepedagogisk utveckling
10:40-11:10
Pedher Johansson
En nyckel till det meningsfulla lärandet
10:40-11:10
Dan Borglund
Hur bäst integrera KU-studenter med utländsk professionsutbildning som har svenska som andra språk?
10:40-11:10
Magnus Hultin
Behovet av en medveten högskolepedagogik för att stötta läsningen av kurslitteratur på engelska
10:40-11:10
Marcus Warnby
Grupparbete i akademiskt skrivande: engagemang och inre motivation
10:40-11:10
Karin Zetterberg
Undervisningsspråkets betydelse
10:40-11:10
Viggo Kann
Att integrera hållbar utveckling i utbildning – ett metodstöd
10:40-11:10
Anton Grenholm
Hur upplever studenter med neuropsykiatriska funktionsvariationer det pedagogiska stödet?
10:40-11:10
Petra Korall
Vad innebär kollegialt ledarskap av utbildning? – en genomgång av litteraturen
10:40-11:10
Klara Bolander Laksov
Problembaserat seminarium för kompetensinventering inför projektarbete med tvärgrupper
10:40-11:10
Karin Fahlquist
Universitetslärares syn på förändringar avseende undervisningskvalitet efter pandemin
10:40-11:10
Adrian Lundberg
Keynote | Thomas Hillman - Vad innebär det att veta med generativ AI?
Aula Nordica
11:20-12:00
Lunch i Restaurang Universum
Restaurang Universum
12:00-13:30
Livslångt lärande för yrkesverksamma i alla delar av landet
13:30-14:40
Kjell Nyman
Vilka förmågor behöver studenter för att kunna hantera det föränderliga informationslandskapet?
13:30-14:00
Anna Mia Eborn Martinovic
Att utveckla läraktiviteter för studenter i lärarutbildning
13:30-14:00
Fia Serrander
Vad fan får vi för pengarna?
13:30-14:40
Martin Stigmar
Breddat deltagande i forskning genom nytänkande högskolepedagogik – vertikalt integrerade projekt
13:30-14:40
Ulrika Lundh Snis
Mallar för kollegiala samtal om utveckling av studenters akademiska litteracitet
13:30-14:40
Vendela Blomström
KI-portfolio – digital examination och livslångt lärande
13:30-14:40
Wietze De Vries
Från abstrakt till konkret: Vidareutveckling av kriterier för pedagogiska meriteringsmodeller
13:30-14:40
Malin Larsson Lindbäck
Ny praktik - gamla krav: Att samskapa universitetens arbete med jämställdhet, mångfald, lika villkor
13:30-14:40
Susanne Kreitz-Sandberg
Nödvändigt ont? Eller livsviktigt, engagerande och alldeles fantastiskt roligt?
13:30-14:00
Lillemor Lyrén
Utmaningar och utveckling av examinationspraktiken
13:30-14:40
Oskar Gedda
Hur åstadkommer vi transformativt lärande för hållbarhet?
13:30-14:40
Cecilia Enberg
Supported Education som pedagogiskt stöd när studenters psykiska ohälsa ökar
13:30-14:00
Maria Warne
Förhöjd pedagogisk medvetenhet genom praktiskt arbete med akademiskt lärarskap - exempel från MDU
13:30-14:00
Vilhelm Svahn
Den förgyllda liljan. Om problemlösningsstrategier i högre musikutbildning.
13:30-14:00
Karl Asp
Strategier för att undervisa i HyFlex: erfarenheter från en högskolepedagogisk kurs
13:30-14:00
Urban Carlén
Postersession 3
13:30-14:30
Supplemental Instruction: a peer-learning instance
14:10-14:40
Sophie Ugarte Bern
Främja studenters handlingskompetens att samverka - erfarenheter av pedagogiskt utvecklingsprojekt
14:10-14:40
Charlotta Pettersson
Teori som självreferentiell process. Studenternas möjligheter och gränser för att hantera teori.
14:10-14:40
Iris Ridder
Ledarskap för pedagogisk utveckling inom högre utbildning
14:10-14:40
Joel Midemalm
Att leda utbildning i akademin – en nationell kartläggning
14:10-14:40
Kristin Ewins
Didaktiska reflektioner i simuleringsmiljöer
14:10-14:40
Anna-Carin Bredmar
Varför är det hybrida så svårt? Lärares erfarenheter från hybridundervisning.
14:10-14:40
Marie Leijon
Postersession 4
15:00-16:00
Meeting AI as a disruptor and connector - creating learning together.
15:10-16:20
Teresa Sörö
Multiregistreringar och studieframgång: Hur väl klarar sig studenter som studerar mer än heltid?
15:10-15:40
Hugues Engel
Bokcirkel om ALC skapar en arena för samlärande mellan lärare
15:10-15:40
Erik Malmsköld
Högskolepedagogisk utveckling i förändring?
15:10-16:20
Linda Barman
Using Sámi Children's Literature in Teacher Education for Crisis
15:10-16:20
Sofia Ahlberg
Medierad diskursanalys som ämnesöverskridande ramverk i lärarstudenters examensarbeten
15:10-16:20
Johan Christensson
Pedagogiskt ledarskap ur studierektorers perspektiv
15:10-16:20
Maria Öhrstedt
Testbäddar för utveckling av högskolepedagogik i framtidens lärandemiljöer
15:10-16:20
Christel Backman
Kompetensutvecklingskurser i teknik för förskollärare – vilken vetenskaplig grund är viktigast?
15:10-15:40
Tor Nilsson
Attityder till handledaruppdraget
15:10-16:20
Lennart Pettersson
Inkluderande undervisning - hur får vi lärarna med oss?
15:10-16:20
Lotta Åbjörnsson
Examinationspraktik i en förändrad tid
15:10-15:40
Petronella Ekström
Högskolepedagogiska meriteringssystem + verksamhetsutveckling = sant?
15:10-15:40
Karolina Parding
Hur främja aktivt lärande? Spretiga resultat som visar på flera utmaningar.
15:10-15:40
Kajsa Nalin
Användningen av digitala resurser - Flerspråkiga studenters perspektiv
15:10-15:40
Malin Norberg
Vad påverkar studenters närvaro? En intervjustudie med studenter
15:50-16:20
Sandra Nilsson
Handledningens roll i doktoranders lärprocesser
15:50-16:20
Helena Lindqvist
Ett försök till att öka studenters intresse för ämnet nationalekonomi
15:50-16:20
Lars M Widell
Omprövning av omtentamen (Re-examining resits)
15:50-16:20
Julie Skogs
Den automatiserade universitetsläraren? AI, produktivitet och kvalitet i högre utbildning
15:50-16:20
Jonas Mollwing
Challenges and Opportunities of VR-Based Training in Higher Education
15:50-16:20
Ilia Gugenishvili
Integrerad AI i undervisningen: Ett experimentellt steg mot dynamiskt och studentcentrerat lärande
15:50-16:20
Peter Parnes
Postersession 5
16:00-17:00
Lärare, innehåll och undervisningsform - vad styr studenters nöjdhet med en kurs?
16:30-17:00
Lisa Freyhult
Individuellt eller i par? En undersökning om lärarstudenters skrivande av examensarbeten
16:30-17:00
Susanne Haugen
Fältdagar i Grundlärarprogrammet 4-6
16:30-17:00
Petra Nilsson
När utbildningen kärvar. Doktoranders erfarenheter av hur avbrott och omorienteringar hanteras
16:30-17:00
Maria Zackariasson
Collective Remembering - att ta i bruk speciallärarstudenters erfarenheter av bedömningsarbete
16:30-17:00
Diana Berthén
En modell för självbedömning för studenter i högre konstnärlig utbildning
16:30-17:00
Jan-Olof Gullö
Universitetslärares design av digital examination – representation och erfarenhet
16:30-17:00
Eva Edman Stålbrandt
The lived experience of pre- and in-service professional mathematics teachers’ identity development.
16:30-17:00
Annette Mitiche
Vad finns och vad behövs? Automatisk kursplansanalys för nivåbestämning av examinerade färdigheter
16:30-17:00
Amanda Kann
Kampen för texten: utvecklingsarbete med fokus på skrivdiskurser i lärarstudenters examensarbete
16:30-17:00
Erika Sturk
Flerstämmighet och självständighet i grupphandledning av konstnärligt gestaltande examensarbeten
16:30-17:00
Carl Holmgren
AI i högre utbildning – kunskaper, praktiker och attityder bland studenter på Södertörns högskola
16:30-17:00
Ingrid Forsler
Konferensmiddag - Restaurang Äpplet
Restaurang Äpplet
19:00-23:00
Transformativ undervisning med fokus på studenters förmågor som är centrala för hållbar utveckling
09:00-10:10
Ingela Furenbäck
Studenters reflektioner kring generativ AI som hjälpmedel i akademiskt skrivande
09:00-09:30
Jessika Nilsson
VIN - the key to collegial pedagogical development
09:00-09:30
Marcus Schmitt-Egenolf
Visioner, problem och samtal: att stimulera, stödja och organisera lokal pedagogisk utveckling
09:00-10:10
Sara Uhnoo
SUHF:s rekommendation om pedagogisk utveckling - vad innebär de i praktiken?
09:00-10:10
Klara Bolander Laksov
Emotionella rum på campus – en interaktiv promenad
09:00-10:10
Johanna Lönngren
Studentaktivt lärande i en interdisciplinär kontext!
09:00-10:10
Eva Edström
Samverkan mellan chefer och högskolepedagogiska utvecklare i arbetet med akademiskt lärarskap
09:00-10:10
Maria Melén
Hur meriterade lärare kan samverka för kollegial pedagogisk utveckling: exemplet Mata inte studenten
09:00-10:10
Helen Asklund
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i högre utbildning
09:00-09:30
Carina Carlund
AI i Pennans Tjänst: Perspektiv och Utmaningar vid Akademiskt Skrivande
09:00-10:10
Pernilla Josefsson
Att undervisa om naturvetenskap och teknik i Antropocen
09:00-10:10
Anne-Kathrin Peters
Att skapa en progressiv struktur för grupparbete genom ett utbildningsprogam
09:00-09:30
Peter Vinnervik
Ett verktyg för formativ återkoppling på studenternas skrivande
09:00-09:30
Lovisa Annerwall
Pedagogisk meritering i och för förändring - igår, idag och imorgon
09:00-09:30
Åsa Ryegård
Uppsatsens roll i AI-tider
09:00-09:30
Karin Thörne
Engagerade studenter som influencers - studentmedskapande vid kursdesign för ett ökat aktivt lärande
09:40-10:10
Ann Ottestig
Professionsutbildningarnas akademisering - vetenskaplig grund och praktisk relevans?
09:40-10:10
Matthias Holmstedt
Förändrat arbetssätt för skrivutveckling på biomedicinska analytikerprogrammet
09:40-10:10
Gunnel Hellgren
Samordnare med pedagogiskt ledningsuppdrag – superhjälte eller institutionell “doer”?
09:40-10:10
Hedda Söderlundh
Hur lärare kan bygga förtroende i salsundervisning för ingenjörsstudenter
09:40-10:10
Rachel Forsyth
Uppsala universitets´ pedagogiska program – en balansgång mellan visions- och styrdokument
09:40-10:10
Ulrike Schnaas
Spekulativ design som framtidsförmåga
09:40-10:10
Niklas Andersson
Panelsamtal högskolepedagogiska lyftet
Aula Nordica
10:40-11:30
Avslutning
Aula Nordica
11:30-12:00
Lunch | Take away
Restaurang Universum
12:00-13:00