Filtrera


Rum
Dölj Alla

NAT.D.320 (Online)
NAT.D.360 (Online)
Nat.D.470
Nat.D.410
Nat.D.440
Nat.D.450
Nat.D.300
Nat.D.220
Nat.D.280
Nat.D.200
Nat.D.250
Nat.D.210
Nat.D.340
Nat.D.350
Nat.D.270
Learning Lab (Nat.D.370)
Poster sessioner (Restaurang Universum)
Restaurang Universum
Aula Nordica
Restaurang Äpplet

Kategorier

Digitalisering
Aktivt lärande
Driva förändring
Framtidsförmågor
Studentmedverkan
Annat
Bildning
Keynote
Gemensamt
Online
NAT.D.320 (Online)
NAT.D.360 (Online)
Nat.D.470
Nat.D.410
Nat.D.440
Nat.D.450
Nat.D.300
Nat.D.220
Nat.D.280
Nat.D.200
Nat.D.250
Nat.D.210
Nat.D.340
Nat.D.350
Nat.D.270
Learning Lab (Nat.D.370)
Poster sessioner (Restaurang Universum)
Restaurang Universum
Aula Nordica
Restaurang Äpplet
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
Registrering
Aula Nordica
10:00-11:00
Lunch i Restaurang Universum
Restaurang Universum
11:00-13:00
Konferensen öppnas - välkommen!
Aula Nordica
13:00-13:25
Keynote | Katrice Horsley - Narrative Bound: Navigating change, one story at a time
Aula Nordica
13:25-14:15
Kaffe med sju sorters frågor
Restaurang Universum
14:15-15:00
Högre utbildning - framgångsrikt ledarskap i och för förändring | Panelsamtal
Aula Nordica
15:00-16:00
Lärarrollens förändring när digitala ekosystem utvecklas - 20 år i backspegeln
16:10-16:40
Thorbjörn Swenberg; Lena Dafgård; Inger Lindqvist
Lärande i förändring: den digitala undervisningsmiljöns utmaningar och potential
16:10-16:40
Johan Lugnet; Åsa Ericson
Hybrid lärande och dess principer
16:10-16:40
Diana Chronéer; Jörgen Nilsson; Johan Wenngren
Lärares och rektorers upplevelser hur VFU bidrar till den egna läraridentiteten och skolutveckling
16:10-16:40
Annette Mitiche
Breddad rekrytering och AI – konsekvenser för bedömningspraxis inom högre utbildning?
16:10-16:40
Helena Reierstam
Hur passar samverkansinlärning in i lärosätets utbud? Pedagogiska och organisatoriska reflektioner
16:10-16:40
Sama Agahi; Helena Lennholm; Ulf Olsson
Mötesplats hållbarhet
16:10-16:40
Johanna Björklund; Annika Göran Rodell
Implementation of AI-tools in written language proficiency courses: A work-in-progress
16:10-17:20
Anta Kursiša
Aktivism i högre utbildning för att driva förändring?
16:10-17:20
Johanna Lönngren; Anne-Kathrin Peters; Anders Rosén
Innovativa metoder för kategorisering och användning av examinationsformer
16:10-17:20
Marcus Hjärne; Magnus Gustafsson; Jonathan Wedman
Demografiska och demokratiska perspektiv på frågebaserat lärande inom musikutbildning i högskolan
16:10-17:20
Kjetil Falkenberg; Olle Bälter; Hans Lindetorp; niklas Billström; Ric Glassey
Så blir du en lärande lärare genom en interaktiv och narrativ illustration
16:10-17:20
Karin Björklund; Ida Renström
Utveckling av kritisk språkfärdighet för samhällsbärande professioner
16:10-17:20
Vicky Johnson Gatzouras; Elisabet Malvebo; Martin Bergqvist; Filippa Stenberg
Hur introducerar vi studenterna till högre utbildning på ett bra sätt?
16:10-17:20
Lisa Fredriksson Carreras; Emma Lundkvist
Hur ska vi förhålla oss till generativ AI inom utbildningen?
16:10-17:20
Marika Nordström
Enacting critical thinking in higher education through second order questions
16:50-17:20
Caroline Sims; Ric Sims
Humor och subjektifiering
16:50-17:20
Fredrik Portin
AI in teaching: Does B.F. Skinner pave the way?
16:50-17:20
Susanne Mirbt
Visual design elements supporting teachers in the development of a didactic spatial competence
16:50-17:20
Marie Leijon; Magnus Hansson; Anna-Eva Olsson
Kommunikation av lärarexcellens
16:50-17:20
Cecilia Johansson; Roger Herbert; Cecilia Mark-Herbert
Vad ska vi ha individuella basgruppsunderlag till?
16:50-17:20
Mats Lintrup; Mats Olsson; Micha Milovanovic
Från kriterier till magkänsla - den tysta kunskapens roll i bedömning av pedagogisk skicklighet
16:50-17:20
Jeanette Sjöberg; Åse Nygren
AW-middag på Universum
Restaurang Universum
17:30-21:00
Rummet, gruppen och utforskandet – att undervisa på en konstnärlig högskola
09:00-09:30
Paulina Nyman; Jan Hjalmarsson
Developing and sustaining an interdisciplinary, interactive online course: What are strategies?
09:00-10:10
Osama Ahmed
Universitetslärares syn på förändringar avseende undervisningskvalitet efter pandemin
09:00-09:30
Adrian Lundberg; Martin Stigmar
Stöd för ämnesintegrerat skrivande i en statistikutbildning
09:00-09:30
Kadri Meister; Lina Schelin; Maria Karlsson
Övergången mellan gymnasie- och universitetsmatematik
09:00-09:30
Lisa Hed
Från skicklig till excellent – att stödja lärares utveckling av lärarskapet
09:00-09:30
Henric Bagerius; Eric Borgström; Kristin Evins
Co-design som metod för kursutveckling ur ett norm-kritiskt perspektiv
09:00-09:30
Semra Sahin; Karina Göransson; Anna-Sara Fagerholm
Medierad diskursanalys som ämnesöverskridande ramverk i lärarstudenters examensarbeten
09:00-09:30
Johan Christensson
Möjligheter och utmaningar med framtidens meriteringsmodeller
09:00-10:10
Åse Nygren; Henrik Brandén; Åsa Ryegård
Hur kan vi skapa utrymme för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete?
09:00-10:10
Irene Eriksson; Annie Jonsson; Kajsa Nalin; Linda Handlin
2020-talets högskolepedagogik ur ett studentperspektiv
09:00-10:10
Jacob Färnert
Hur förhindrar vi att studenter med social ångest avbryter sina studier?
09:00-10:10
Zelal Bal; Joakim Johansson
Emotionella rum på campus – en interaktiv promenad
09:00-10:10
Johanna Lönngren; Anne-Kathrin Peters
Hållbar introduktion av studenter i högre utbildning
09:00-10:10
Jenny Nilsson; Hanna Lövgren; Michael Gruber
Educators professional teaching practice in disruptive times – a review of reviews
09:00-10:10
Marie Leijon; David Rosenlund
Decentraliserade lärgemenskaper - att våga utmana campusnormen!
09:00-10:10
Anna Söderström; Linnea Björk Timm
Postersession 1
09:00-10:10
How practice of collaboration with society can influence the development of a university program?
09:40-10:10
Dariusz Osowski; Anna Uhlin; Anna Launberg
Preparing PhD students for the doctoral defense with generative AI
09:40-10:10
Christopher Robin Samuelsson; Giulia Polverini; Bor Gregorcic
Hållbar utveckling inom Fysioterapeutprogram i Sverige: ESD-P Sweden
09:40-10:10
Emma Swärdh; Nina Brodin; Annie Palstam; Anna Pettersson
Breddad rekrytering- en utmaning för kommunikationen mellan studenter och handledare under VFU
09:40-10:10
Elisabet Eriksson; Denice Högstedt; Maria Engström; Inger Jansson
Nödvändigt ont? Eller livsviktigt, engagerande och alldeles fantastiskt roligt?
09:40-10:10
Lillemor Lyrén; Kajsa Gilenstam
Postersession 2
10:20-11:10
Kursdesign för reflektion
10:40-11:10
Lennart Pettersson; Malin Larsson Lindbäck
FRÅN FÅ STORA TILL FLERA MINDRE EXAMINATIONER. EN TRANSFORMATION AV EN GRUNDKURS I REDOVISNING
10:40-11:10
Cecilia Gillgren; Marina Grahovar; Christian Jansson
En nätverksbaserad högskolepedagogisk kurs om lärande för hållbar utveckling
10:40-11:10
Lotta Fröjdfeldt; Per Sandén; Alexis Engström
Hur upplever studenter med neuropsykiatriska funktionsvariationer det pedagogiska stödet?
10:40-11:10
Petra Korall
Vad innebär kollegialt ledarskap av utbildning? – en genomgång av litteraturen
10:40-11:10
Klara Bolander Laksov; Cormac McGrath; Ulrika Bennerstedt; Aron Schoug
Problembaserat seminarium för kompetensinventering inför projektarbete med tvärgrupper
10:40-11:10
Karin Fahlquist
Grupparbete i akademiskt skrivande: engagemang och inre motivation
10:40-11:10
Karin Zetterberg
En kollegialt lärande organisation för högskolepedagogisk utveckling
10:40-11:10
Pedher Johansson; Jonas Knutsson; Åse Nygren; Ulrica Skagert
Behovet av en medveten högskolepedagogik för att stötta läsningen av kurslitteratur på engelska
10:40-11:10
Marcus Warnby
Fältdagar i Grundlärarprogrammet 4-6
10:40-11:10
Petra Nilsson; Linda Wickström
En nyckel till det meningsfulla lärandet
10:40-11:10
Dan Borglund
När utbildningen kärvar. Doktoranders erfarenheter av hur avbrott och omorienteringar hanteras
10:40-11:10
Maria Zackariasson
Undervisningsspråkets betydelse
10:40-11:10
Viggo Kann; Olle Bälter; Hans Malmström
Att integrera hållbar utveckling i utbildning – ett metodstöd
10:40-11:10
Anton Grenholm
Hur bäst integrera KU-studenter med utländsk professionsutbildning som har svenska som andra språk?
10:40-11:10
Magnus Hultin; Pernilla Hultberg
Från idé till verklighet: att skapa framtidens lärmiljöer
10:40-11:10
Ragnar Olafsson; Emelie Westergren
Keynote | Thomas Hillman - Vad innebär det att veta med generativ AI?
Aula Nordica
11:20-12:00
Lunch i Restaurang Universum
Restaurang Universum
12:00-13:30
Vilka förmågor behöver studenter för att kunna hantera det föränderliga informationslandskapet?
13:30-14:00
Anna Mia Eborn Martinovic
Att utveckla läraktiviteter för studenter i lärarutbildning
13:30-14:00
Fia Serrander; Eva Bergstrand
Strategier för att undervisa i HyFlex: erfarenheter från en högskolepedagogisk kurs
13:30-14:00
Urban Carlén; Lars Johansson
Kompetensutvecklingskurser i teknik för förskollärare – vilken vetenskaplig grund är viktigast?
13:30-14:00
Tor Nilsson; Pernilla Sundqvist
Förhöjd pedagogisk medvetenhet genom praktiskt arbete med akademiskt lärarskap - exempel från MDU
13:30-14:00
Vilhelm Svahn; Klara Bolander Laksov; Lotta Fröjdfeldt; Joel Midemalm
Den förgyllda liljan. Om problemlösningsstrategier i högre musikutbildning.
13:30-14:00
Karl Asp
Supported Education som pedagogiskt stöd när studenters psykiska ohälsa ökar
13:30-14:00
Maria Warne; Karl Pettersson; Lena Lundgren; Ulrika Lif
Mallar för kollegiala samtal om utveckling av studenters akademiska litteracitet
13:30-14:40
Vendela Blomström; Jeanna Wennerberg
Ny praktik - gamla krav: Att samskapa universitetens arbete med jämställdhet, mångfald, lika villkor
13:30-14:40
Susanne Kreitz-Sandberg; Charlotta Delin; Clara Fagerlind; Natalie Jellinek; Anne-Kathrin Peters; Kristina Ullgren
Vad fan får vi för pengarna?
13:30-14:40
Martin Stigmar; Jeanette Sjöberg; Åse Nygren
KI-portfolio – digital examination och livslångt lärande
13:30-14:40
Wietze De Vries; Mats Brenner
Breddat deltagande i forskning genom nytänkande högskolepedagogik – vertikalt integrerade projekt
13:30-14:40
Ulrika Lundh Snis; Anna-Carin Ramsten; Hanne Smidt Södergård; Karl Dalquist
Attityder till handledaruppdraget
13:30-14:40
Lennart Pettersson
Inkluderande undervisning - hur får vi lärarna med oss?
13:30-14:40
Lotta Åbjörnsson; Ann-Catrin Johansson
Från abstrakt till konkret: Vidareutveckling av kriterier för pedagogiska meriteringsmodeller
13:30-14:40
Malin Larsson Lindbäck; Jonathan Wedman; Oskar Gedda
Öppet hus
13:30-14:00
Jonas Lindholm
Postersession 3
13:30-14:30
Supplemental Instruction: a peer-learning instance
14:10-14:40
Sophie Ugarte Bern; Helena Lindqvist
Främja studenters handlingskompetens att samverka - erfarenheter av pedagogiskt utvecklingsprojekt
14:10-14:40
Charlotta Pettersson; Katarina Hjortgren
Varför är det hybrida så svårt? Lärares erfarenheter från hybridundervisning.
14:10-14:40
Marie Leijon; Jonas Lindholm; Åse Tieva
INSTÄLLD - Ledarskap för pedagogisk utveckling inom högre utbildning
14:10-14:40
Joel Midemalm
Att leda utbildning i akademin – en nationell kartläggning
14:10-14:40
Kristin Ewins; Eva Svedmark; Anna Hultgren; Tomas Grysell
Didaktiska reflektioner i simuleringsmiljöer
14:10-14:40
Anna-Carin Bredmar; LInda Reneland-Forsman; Jenny Christiansson; Kent Stening
Teori som självreferentiell process. Studenternas möjligheter och gränser för att hantera teori.
14:10-14:40
Iris Ridder; Jörgen Dimenäs
Postersession 4
15:00-16:00
Multiregistreringar och studieframgång: Hur väl klarar sig studenter som studerar mer än heltid?
15:10-15:40
Hugues Engel
Bokcirkel om ALC skapar en arena för samlärande mellan lärare
15:10-15:40
Erik Malmsköld; Anna Jakobsson
Användningen av digitala resurser - Flerspråkiga studenters perspektiv
15:10-15:40
Malin Norberg; Helene Dahlström
Kampen för texten: utvecklingsarbete med fokus på skrivdiskurser i lärarstudenters examensarbete
15:10-15:40
Erika Sturk
Högskolepedagogiska meriteringssystem + verksamhetsutveckling = sant?
15:10-15:40
Karolina Parding; Malin Larsson Lindbäck; Joanna Hubinette
Hur främja aktivt lärande? Spretiga resultat som visar på flera utmaningar.
15:10-15:40
Kajsa Nalin; Jana Rambusch
INSTÄLLD - Redefining professional identities. Mathematics teachers’ turning points through the navigation of lived experience in and after short-track teacher education
15:10-15:40
Annette Mitiche
Hur kan man praktiskt stödja utveckling av akademiskt lärarskap?
15:10-16:20
Lotta Fröjdfeldt; Klara Bolander Laksov; Vilhelm Svahn
Testbäddar för utveckling av högskolepedagogik i framtidens lärandemiljöer
15:10-16:20
Christel Backman; Charlotta Andersson; Jonaz Björk; Magnus Hansson; Marie Leijon; Jonas Lindholm; Anna-Eva Olsson; Åse Tieva; Kajsa Winnes
Högskolepedagogisk utveckling i förändring?
15:10-16:20
Linda Barman; Ulrike Schnaas; Åse Nygren
Pedagogiskt ledarskap ur studierektorers perspektiv
15:10-16:20
Maria Öhrstedt; Annika Käck
Using Sámi Children's Literature in Teacher Education for Crisis
15:10-16:20
Sofia Ahlberg; Suzanne Ericson; Anna Nutti Wiandt
Utmaningar och utveckling av examinationspraktiken
15:10-16:20
Oskar Gedda; Emma Lundkvist; Margareta Jernås; Linnea Björk Timm; Lena Peterson
Hur åstadkommer vi transformativt lärande för hållbarhet?
15:10-16:20
Cecilia Enberg; Anne-Kathrin Peters; Johanna Lönngren
Livslångt lärande för yrkesverksamma i alla delar av landet
15:10-16:20
Kjell Nyman; Ulf Sandström; Mats Brenner; Gunnar Karlsson
Meeting AI as a disruptor and connector - creating learning together.
15:10-16:20
Teresa Sörö; Heather Billings; Andrew Maunder; Henrika Florén; Elissa Hall
Engagerade studenter som influencers - studentmedskapande vid kursdesign för ett ökat aktivt lärande
15:50-16:20
Ann Ottestig; Lena Lundgren
Handledningens roll i doktoranders lärprocesser
15:50-16:20
Helena Lindqvist; Susanne Mirbt; Karin Lindelöf; Maria Björnermark; Therese Ljunghammar
Integrerad AI i undervisningen: Ett experimentellt steg mot dynamiskt och studentcentrerat lärande
15:50-16:20
Peter Parnes
Vad finns och vad behövs? Automatisk kursplansanalys för nivåbestämning av examinerade färdigheter
15:50-16:20
Amanda Kann; Camilla Björn; Viggo Kann; Jonathan Wedman; Jimmy Åhlander
Den automatiserade universitetsläraren? AI, produktivitet och kvalitet i högre utbildning
15:50-16:20
Jonas Mollwing; Elin Biström
Challenges and Opportunities of VR-Based Training in Higher Education
15:50-16:20
Ilia Gugenishvili; Nia Chunashvili; Anna-Greta Nyström; Wilhelm Barner-Rasmussen
Ett försök till att öka studenters intresse för ämnet nationalekonomi
15:50-16:20
Lars M Widell
Postersession 5
16:00-17:00
Lärare, innehåll och undervisningsform - vad styr studenters nöjdhet med en kurs?
16:30-17:00
Lisa Freyhult; Andreas Solders; Björn Victor
Individuellt eller i par? En undersökning om lärarstudenters skrivande av examensarbeten
16:30-17:00
Susanne Haugen; Daniel Andersson
AI i högre utbildning – kunskaper, praktiker och attityder bland studenter på Södertörns högskola
16:30-17:00
Ingrid Forsler; Carina Guyard; Anne Kaun
Vad påverkar studenters närvaro? En intervjustudie med studenter
16:30-17:00
Sandra Nilsson; Jesper Samuelsson; Stina Regnér; Klara Bolander Laksov
Examinationspraktik i en förändrad tid
16:30-17:00
Petronella Ekström; Oskar Gedda
Flerstämmighet och självständighet i grupphandledning av konstnärligt gestaltande examensarbeten
16:30-17:00
Carl Holmgren
Utbildning för hållbar utveckling och livslångt lärande – från vad till hur.
16:30-17:00
Madelaine Johansson
Collective Remembering - att ta i bruk speciallärarstudenters erfarenheter av bedömningsarbete
16:30-17:00
Diana Berthén; Fia Andersson
Universitetslärares design av digital examination – representation och erfarenhet
16:30-17:00
Eva Edman Stålbrandt; Eva Svärdemo Åberg
Hållbara strukturer för kvalitet i distansutbildning
16:30-17:00
Cecilia Gillgren; Peter Fogel
En modell för självbedömning för studenter i högre konstnärlig utbildning
16:30-17:00
Jan-Olof Gullö; Per-Henrik Holgersson; David Thyrén; Hans Gardemar; Thomas Florén; Peter Schyborger
EDUCATIONAL INNOVATION - Swedish university educators' views on educational innovation
16:30-17:00
Åse Nygren; Natalia Auer
Konferensmiddag med dans - Restaurang Äpplet
Restaurang Äpplet
19:00-23:00
Studenters reflektioner kring generativ AI som hjälpmedel i akademiskt skrivande
09:00-09:30
Jessika Nilsson
VIN - the key to collegial pedagogical development
09:00-09:30
Marcus Schmitt-Egenolf; Oskar Gedda
Uppsatsens roll i AI-tider
09:00-09:30
Karin Thörne; Axel Berge; Carina Vikström
Samordnare med pedagogiskt ledningsuppdrag – superhjälte eller institutionell “doer”?
09:00-09:30
Hedda Söderlundh; Sofia Lundmark
Ett verktyg för formativ återkoppling på studenternas skrivande
09:00-09:30
Lovisa Annerwall
Pedagogisk meritering i och för förändring - igår, idag och imorgon
09:00-09:30
Åsa Ryegård; Katarina Winka
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i högre utbildning
09:00-09:30
Carina Carlund; Britt Klintenberg; Christina El Saidi
Samskapande av digitala resurser - potentialer och utmaningar för individ och organisation
09:00-10:10
Tomas Holmgren; Elinor Adenling
Hur meriterade lärare kan samverka för kollegial pedagogisk utveckling: exemplet Mata inte studenten
09:00-10:10
Helen Asklund; Ann Ottestig; Anna Longueville; Erik Öberg; Karina Göransson
Visioner, problem och samtal: att stimulera, stödja och organisera lokal pedagogisk utveckling
09:00-10:10
Sara Uhnoo; Christel Backman
Studentaktivt lärande i en interdisciplinär kontext!
09:00-10:10
Eva Edström; Nina Gunnarsson; Michael Sjökvist; Saffran Möller
SUHF:s rekommendation om pedagogisk utveckling - vad innebär de i praktiken?
09:00-10:10
Klara Bolander Laksov; Birgitta Bergvall Kåreborn
AI i Pennans Tjänst: Perspektiv och Utmaningar vid Akademiskt Skrivande
09:00-10:10
Pernilla Josefsson; Helge Hüttenrauch; Minna Räsänen; Mattias Jacobsson
Att undervisa om naturvetenskap och teknik i Antropocen
09:00-10:10
Anne-Kathrin Peters; Veronica Flodin; Iann Lundegård; Eva Österlind; Leif Dahlberg; Miriam Huitric
Samverkan mellan chefer och högskolepedagogiska utvecklare i arbetet med akademiskt lärarskap
09:00-10:10
Maria Melén; Stefan Larsson
Transformativ undervisning med fokus på studenters förmågor som är centrala för hållbar utveckling
09:00-10:10
Ingela Furenbäck; Helena Axelsson
Omprövning av omtentamen (Re-examining resits)
09:40-10:10
Julie Skogs
Professionsutbildningarnas akademisering - vetenskaplig grund och praktisk relevans?
09:40-10:10
Matthias Holmstedt; Karin Seger
Spekulativ design som framtidsförmåga
09:40-10:10
Niklas Andersson
Att skapa en progressiv struktur för grupparbete genom ett utbildningsprogam
09:40-10:10
Peter Vinnervik; Oskar Gedda; Maria Nordin; Fredrik Sjödin
Hur lärare kan bygga förtroende i salsundervisning för ingenjörsstudenter
09:40-10:10
Rachel Forsyth; Peter Persson; Mirjam Glessmer
Uppsala universitets´ pedagogiska program – en balansgång mellan visions- och styrdokument
09:40-10:10
Ulrike Schnaas
Förändrat arbetssätt för skrivutveckling på biomedicinska analytikerprogrammet
09:40-10:10
Gunnel Hellgren; Camilla Hesse
Presentation | Martin Norsell, GD - Granskning för utveckling, UKÄ:s roll för förändring i högre utbildning
Aula Nordica
10:40-11:00
Panelsamtal högskolepedagogiska lyftet
Aula Nordica
11:00-11:45
Avslutning
Aula Nordica
11:45-12:00
Lunch | Take away
Restaurang Universum
12:00-13:00